Il Chiosso - Gattinara

Il Chiosso - Gattinara

"A love story for our land"

Il Chiosso grundades 2007 och är resultatet av familjerna Arlunnos och Cambieris årtionden av erfarenhet från vingårdarna i Piemonte. I Pie-monte är il chiosso en beteckning på en vingård som avgränsas av en stenmur. De tog detta namn som också är namnet på dess värdefulla vingård. Tre generationer av dessa familjer har arbetat på vingårdarna i området och producerat vin privat. De har ägnat sig åt regionala viner och har tålmodigt förvärvat tomter under åren när de blev till-gängliga, som så småningom gjorde det möjligt för dem att officiellt producera viner från de historiskt viktiga crus i Gattinara DOC, Ghemme DOCG och Fara DOC. De försöker begränsa sin påverkan så mycket som möjligt. I stället för insekticider används antagonistiska insekter för att bekämpa skadliga insektspopulationer. I vingården kontrolleras varje steg i produktionen av experter för att optimera kvalitén. Begränsad användning av svavel/tillsatser och gaser som kväve och argon används under hela vinframställningsprocessen för att fånga så nyanserat som möjligt från Alto Piemonte-terroiren.

Produkter


2023-09-29 14:41
Tillagd i varukorgen