Hildon Naturligt mineralvatten kommer från djupa grundvattenreservoarer under de kalkrika skikten i det natursköna Test Valley nära Broughton i Hampshire, södra England. Det kuperade naturområdet som har ett högt innehåll av Kalciumkarbonat (98 %) skapar ett naturligt filtreringssystem. Detta bidrar till ett naturligt vatten med en unik renhet, klarhet och smak.