Conte Spagnoletti

Detta är en familjeägd egendom på 400 ha i Andria i norra delen av provinsen di Bari. Denna adelsfamilj, greve Spagnoletti Zeuli, har producerat vin sedan 1600-talet.

Röda viner