Domaine Grande Bellane

På en platå i Valréas, på gränsen till Vinsorbes AOP, ligger vingården som varit i familjen Marres ägo sedan 1919. Vingården har arbetatsmed 
hållbarametoder  för jordbruk sedan  2004, med en ekologisk certifiering sedan årgången 2010. Särskild omtanke ges marken som endast berikas med  organisk gödning, inga bekämpningsmedel används. Man arbetar med minsta möjliga ingrepp i vineriet för att bevara och uppmuntra den naturliga  processen. Inga animaliska produkter används vid framställningen av vinet.