QuadyNorthgrundades 2006. Devalde attplanteravinrankorna i södraOregoneftersom de ansåg att det fannsstor potential för att lyckas väl. De övriga inom vinindustrin hade ännu inte upptäckt området.Deköpte100 tunnlandmed söderlägeoch planterade16hektarmed Viognier, SyrahochCabernetFranc. Allt eftersom vingårdenväxtela de till ytterligare 8hektar markmedfler stockar av CabernetFranc, De valde även att plantera Marsanne, Roussanne, GrenacheochGrenacheBlanc. Idag producerarvingårdencirka5.000lådor (60.000 flaskor). Fokus ligger pådruvor från Rhône samt odlingarnaav rankor medCabernetFrancdruvor. Dessa druvor utvecklasmycketgynnsamt i södra Oregon där dagarna är varmaoch nätterna svala.