Det andra världskriget hade just avslutats. Regeringen inledde  en omfördelning av jordbruksmarken genom att överföra ägandet  från ett relativt litet antal rika ägare till småbönder eller nyligen bildade kooperativ. Cantina Sampietrana som är på en yta av 4.000 kvadratmeter byggdes av järnvägen, det enda transportsystemet som fanns under de här åren. Medlemmarnas vingårdar är spridda över 190 hektar bördig mark. Vinerna härifrån har stor kropp, elegans och komplexitet.  Cantina Sampietrana ligger centralt i San Pietro Vernotico,  en liten by mellan Brindisi och Lecce,

 

Röda viner