Familjen Fouassier är en av de äldsta vinodlarfamiljerna  i Sancerre. Före phylloxeraperioden fanns 500 odlare. Idag finns det ca 10 stycken kvar. Idag är det den 9:e generationen som är  verksam i företaget. Egendomen är på 58 ha. Till 80 % odlas Sauvignon Blanc och resterande 20 % är Pinot Noir. Sedan 2011 är de ekologiskt certifierade. En liten del av arealen är avsatt för produktion för unika cuvéer.