Cellier de la Dona

Roussillonprovinsen blev fransk då Mazarin och Philip IV, kung av Spanien, signerade fördraget om Pyrenéerna i november 1659. Det är i vingården Estagel som familjen Baissas odlar och framställer sin Muscat de Rivesaltes. Deras anläggning  ligger mitt i byn. Mr Baissas producerar förstärkta viner av fantastisk kvalitet. Familjen har en stor kunskap och en lång erfarenhet.